.
 

Contact

Redactie/Layout
Diffu-Sciences - Rue de Rixensart, 18/17, 1332 GENVAL
Hoofdredacteur
Dr Jean Andris
Infograficus
Brun François


Health and Food is een publicatie van Sciences Today
Rue Rixensart, 18/17 - 1332 GENVAL - Tél./Fax 02 / 653.21.58
Verantwoordelijk uitgever
Danièle Degossely
Rue de Rixensart, 18/17
1332 Genval - BELGIUM
Tél./Fax 02/653.21.58
Oplage
20.000 exemplaren
Tweemaandelijks - 8e jaargang


Publiciteitscontact
Medial - Alain Mathieu
Tel:010/88.94.48 - Fax:010/88.03.18
medial@swing.be

Web Solutions
Brun François


Google

Web
H&F.be