.
 

Archieven> N°133 > @rtikel
article précédent image suivante

Een verwaarloosde categorie

Op het laatste congres van de European Society of Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis (ESCEO, Rome, 17-20 april 2013) merkte prof. Jean-Yves Reginster (ULg) op dat de ESCEO precies één van de weinige verenigingen is die het belang van SYSADOA (“Symptomatic Slow Acting Drugs in Osteo-Arthritis”, symptomatische geneesmiddelen die traag werken bij artrose) benadrukken.

We leven in een tijd dat we de keuze van de behandeling meer en meer overlaten aan de patiënt met de hulp van diens arts. Er moet dan ook prioritair rekening worden gehouden met die twee belangrijke actoren van de gezondheid, zijnde de patiënt en diens arts. We geven daarom ook de voorkeur aan het “werkelijke leven”, omdat dat overeenstemt met de realiteit die door die twee actoren wordt beleefd. De auteurs van de richtlijnen staan vaak nogal ver van die realiteit. Dat is waarschijnlijk de reden waarom SYSADOA de laatste jaren intensief werden onderzocht, hoofdzakelijk bij gonartrose, één van de frequentste vormen van artrose. Die studies hebben aangetoond dat dergelijke geneesmiddelen deel moeten uitmaken van een totaalbeleid bestaande in/uit medicatie en niet-farmacologische maatregelen. Glucosaminesulfaat is één van die stoffen. Niet alle galenische vormen van glucosaminesulfaat blijken echter even interessant te zijn. Bij de presentatie of de discussie van de klinische resultaten moet dus goed worden gepreciseerd over welke vorm het gaat. De orale kristalvorm die door de firma Rottapharm werd ontwikkeld, “glucosamine sulfate microcristalline Rotta”(*), en die volgens een gepatenteerd procedé wordt gefabriceerd, is bijzonder stabiel en vertoont een bijzondere farmacokinetiek met een interessante biologische beschikbaarheid. Microkristallijn glucosaminesulfaat Rotta wordt per os ingenomen in een dosering van 1500 mg/d. Het onderscheidt zich door zijn werkzaamheid en veiligheid, zoals Lucio Rovati (Italië) op het congres in Rome heeft uitgelegd3. Pivotale langetermijnstudies4,5 hebben aangetoond dat continue toediening van die microkristallijne vorm van glucosaminesulfaat gedurende drie jaar de symptomen onder controle bracht en verdere afbraak van de gewrichtsstructuren tegenging. Die studies werden uitgevoerd bij patiënten met lichte tot matige symptomen en radiologische afwijkingen van artrose. Er zijn echter ook aanwijzingen dat glucosaminesulfaat samen met NSAID’s een plaats heeft bij de behandeling. Die combinatie heeft een snellere en krachtigere pijnstillende werking6.

Waarschijnlijk mechanisme

Bij patiënten met een matige artrose resulteerde een behandeling met microkristallijn glucosaminesulfaat Rotta gedurende zes maanden in een bevredigende controle van de symptomen5. Dat product/geneesmiddel leent zich dus zeer goed voor een vroege behandeling van beginnende artrose van de knie al dan niet in combinatie met de klassieke pijnstillers. Maar er is meer. Recente preliminaire gegevens wijzen er immers op dat glucosaminesulfaat de totale sterfte en de sterfte aan artrose verlaagt7.Het mechanisme daarvan is nog niet helemaal duidelijk, maar we weten dat glucosaminesulfaat interfereert met de translocatie van de nucleaire transcriptiefactor NF-?B, die de expressie van pro-inflammatoire genen en met name van het gen van IL1 vermindert. Dat heeft waarschijnlijk een effect op de cardiovasculaire sterfte, de kankersterfte en de sterfte aan respiratoire aandoeningen. Wat de werkzaamheid van glucosamine bij artrose betreft, één ding is zeker: glucosamine kan zijn antikatabole effecten bij artrose maar uitoefenen als het een concentratie van ongeveer 10 micromol per ml bereikt in het plasma en waarschijnlijk ook in het gewrichtsvocht. Microkristallijn glucosaminesulfaat Rotta bereikt die concentraties. Dat verklaart de significante werkzaamheid van dat geneesmiddel bij gonartrose8.Farmacokinetische studies bij gezonde vrijwilligers hebben aangetoond dat microkristallijn glucosaminesulfaat Rotta in een dosering van 1500 mg/d al vanaf de derde dag plasmaconcentraties van de grootteorde van 10 micromol per ml geeft. Die concentraties blijven stabiel bij inname van een dosering van 1500 mg/d per os. De eliminatiehalfwaardetijd is 15 uur. Eén inname per dag volstaat dus 9. Bij patiënten met gonartrose die werden behandeld met glucosaminesulfaat Rotta 1500 mg per dag gedurende 14 dagen, bedroeg de mediane concentratie in het gewrichtsvocht drie uur na de laatste dosis ongeveer 10 micromol/ml, de efficiënte concentratie dus 10.

Niet te extrapoleren

De doeltreffendheid van microkristallijn glucosaminesulfaat Rotta is dus aangetoond in degelijke studies, maar die gegevens mogen zomaar niet worden doorgetrokken naar andere SYSADOA met inbegrip van andere vormen van glucosaminesulfaat. Interessant is voorts/ook dat microkristallijn glucosaminesulfaat Rotta niet duurder is dan zijn concurrenten. Een hele rist beschouwingen dus, die onze patiënten alleen maar ten goede kunnen komen. (*) Donacom®

Referenties:

1 Felson DT et al. Osteoarthritis: new insights. Part 1: The disease and its risk factors. Ann Intern Med 2000; 17: 133(8): 635-46.

2 Reginster J-Y. The general approach to the patient with osteoarthritis: is a treatment algorithm feasible? European Congress on osteoporosis and osteoarthritis (Rome, 17-20 april 2013). Symposium on the “Management of osteoarthritis: whom to treat, ho wand when?”

3 Rovati L. Glusocaine sulfate in osteroarthritis: which patients and when. European Congress on osteoporosis and osteoarthritis (Rome, 17-20 april 2013). Symposium on the “Management of osteoarthritis: whom to treat, ho wand when ?”

4 Pavelka K et al. Glucosamine sulfate use and delay of progression of knee osteoartthritis: a 3-year, randomized, placebo-controlled, double-blind study. Arch Intern Med 2002; 162(18): 2113-23.

5 Herrero-Beaumont G et al. Glucosamine sulfate in the treatment of knee osteoarthritis symptoms: a randomized, double-blind, placebo-controlled study using acetaminophen as a side comparator. Arthritis Rheum 2007; 56(2): 556-67.

6 Herrero-Beaumont G et al. Use of crystalline glucosamine sulfate in osteoarthritis. Future Rheumtol 2006; 1(4): 397-414.

7 Bell GA et al. Use of crystalline glucosamine and chondroitin in relation to mortality. Eur J Epidemiol 2012; 27(8): 593-603.

8 Towheed T et al. The Cochrane Libray 2009; issue 4. Update of Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 2. Art. No.: CD002946.

9 Persiani S et al. Glucosamine oral bioavailability and plasma pharmacokinetics after increasing doses of crystalline glucosamine sulfate in man. Osteoarthritis Cartilage 2005; 13(12): 1041-9.

10 Persiani S et al. Synovial and plasma glucosamine concentrations in osteoarthritic patients following oral crystalline glucosamine sulfate at therapeutic dose. Osteoarthritis Cartilage 2007; 15(7): 764-72.


Google

Web
H&F.be
 

 

© Health and Food est une publication de Sciences Today - Tous droits réservés